Matematička sekcija

"Matematika je kraljica nauka,

a aritmetika je kraljica matematike."

Karl Fridrih Gaus

 

Matematička sekcija je osnovana 2011. godine pod rukovodstvom nastavnika matematike Dragoslava Obradovića.

Program matematičke sekcije je za učenike od 5. do 8. razreda naše škole. Učenici se pripremaju za matematička takmičenja, turnire, ali se i upoznaju sa zanimljivostima iz života velikih matematičara.
Svi učenici koji vole matematiku mogu biti članovi matematičke sekcije. Nastavnik matematike kreira zanimljiv program koji odgovara učenicima različitog uzrasta i obrazovnog nivoa. Učenici se posmatraju kao mali istraživači koji sledeći svoje ideje tragaju za izumima i odgovarajućim rešenjima.

"Ko razume geometriju poseduje moć razumevanja sveta."

Galileo Galilej