Nastava

Nastava u školi se odvija u dve smene

 

Raspored zvonjenja prve smene

REDOVNA NASTAVA

SKRAĆENA NASTAVA

Čas

Početak

Kraj

Čas

Početak

Kraj

1.

8.00

8.45

1.

8.00

8.30

2.

8.50

9.35

2.

8.35

9.05

3.

9.55

10.40

3.

9.25

9.55

4.

10.50

11.35

4.

10.05

10.35

5.

11.40

12.25

5.

10.40

11.10

6.

12.30

13.15

6.

11.15

11.45

7.

13.20

14.05

7.

11.50

12.20

 

Raspored zvonjenja druge smene

REDOVNA NASTAVA

SKRAĆENA NASTAVA

Čas

Početak

Kraj

Čas

Početak

Kraj

7.

12.30

13.15

7.

12.30

13.00

1.

13.20

14.05

1.

13.05

13.35

2.

14.10

14.55

2.

13.40

14.10

3.

15.10

15.55

3.

14.25

14.55

4.

16.00

16.45

4.

15.00

15.30

5.

16.50

17.35

5.

15.35

16.05

6.

17.40

18.25

6.

16.10

16.40

 

*U izdvojenim odeljenjima nastava se odvija samo u prvoj smeni.