Dana 21.02.2013. je održan prvi sastanak Vršnjačkog tima za profesionalnu orijentaciju. Vršnjački tim čine učenici sedmog razreda, jer su sedmaci više zainteresovani za ove časove, a osmaci sada imaju dosta obaveza. Za koordinatora Vršnjačkog tima izabrana je učenica 7-1 odeljenja Radoslava Atković. Planirano je da se svaki mesec održi po jedan sastanak, sve do kraja školske godine, a napravljena je i Oglasna tabla za profesionalnu orijentaciju koju će uređivati koordinatorka Tima, u saradnji sa ostalim učenicima, u zavisnosti od sadržaja koji nam je u planu da se bavimo na sastancima, kao i od novih informacija do kojih budemo dolazili. Oglasna tabla je postavljena na vidno mesto u školi.