Pravila ponašanja dežurnog učenika

Pravila ponašanja dežurnog učenika

- Dolazi na dežurstvo 30 minuta pre početka nastave i o tome obaveštava dežurnog nastavnika.
- Svojim primerom i ponašanjem doprinosi ugledu škole.
- Sve vreme vodi računa ko ulazi i izlazi iz škole i uredno vodi knjigu dežurstva (upisuje ko, kod koga ide i koliko se zadržava).
- Upućuje posetioce škole kod osobe kod koje treba da se jave, po potrebi.
Za vreme nastave održava red u školi i pomaže u radu dežurnim nastavnicima, posebno za vreme odmora.
- Evidentira u knjigu dežurstva sve nereguralne događaje, incidente i štete koje uoči i o tome obaveštava dežurnog nastavnika.
- U slučaju da za vreme dežurstva ima pisani zadatak ili vežbu, dežurni učenik je u obavezi da nađe zamenu za taj čas, o čemu obaveštava dežurnog nastavnika.
- Nije mu dozvoljeno napuštanje mesta dežurstva i izlazak iz škole bez dozvole dežurnog nastavnika.
- Nije dozvoljeno da se pravi gužva na mestu dežurstva.
- Dežurnom učeniku je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, ipod-a, i drugih elektronskih uređaja koji nisu u školskom priboru
- Dežurni učenik završava svoje dežurstvo dolaskom učitelja iz druge smene.