Sačuvajmo Zemlju

DAN PLANETE ZEMLJE

Kao što svako ima svoj dan

Tako i planeta Zemlja slavi svoj rođendan.

Da bude još lepša čuvajmo je svi,

Da bi u njoj svet bio lepši i bolji!

Praznik koji se širom sveta obeležava 22. aprila , ustanovljen je na 63. zasedanju Generalne skupštine UN 1992. godine kada je na konferenciji o životnoj sredini u Rio de Žaneiru donesen dugoročni program za promociju održivog razvoja.

Obeležavanjem dana planete ističe se zavisnost čoveka od njenih eko sistema i njen značaj za sve nas.

Akcije u OŠ "Dositej Obradović":
- ozelenjavanje dvorišta (Učenički parlament)

- klasifikovanje otpada (učenici od 5. do 8. razreda)

- pisanje literarnih radova (učenici 7. razreda)

- uređenje školskog dvorišta u Rivici (učenici od 1. do 4. razreda)

- likovna radionica učenika u Rivici na temu "Moja planeta" (učenici od 1. do 4. razreda)