Dana 28.02.2013. učenici osmog razreda u pratnji odeljenskih starešina Nine Pašić-Gergelj i Predraga Nemarovića, i nastavnika likovne kulture Sanje Sube, srpskog jezika Majde Tomić i pedagoga Jelene Trboš, posetili su Sajam obrazovanja u Novom Sadu. Sa nama su išle i dve učenice sedmog razreda, kao predstavnice Vršnjačkog tima za profesionalnu orijentaciju, ne bi li se što više informisale i sakupile što više informacija i materijala o srednjim školama. Učenici su bili veoma zainteresovani i bilo im je jako lepo, imali su priliku da saznaju mnoštvo novih informacija, jedino što su ostali uskraćeni za informacije od medicinske i ekonomske škole, jer ove škole nisu bile tog dana na Sajmu, ali i to ćemo se truditi da saznamo. Nakon povratka, prikupljeni materijal o srednjim školama, koji su sakupile učenice članice Vršnjačkog tima za profesionalnu orijentaciju, smo stavili na Oglasnu tablu za profesionalnu orijentaciju.