U našoj školi, 27.04.2013. godine, održan je seminar pod nazivom Metode nastave i učenja. Program seminara bio je sledeći:

- Pedagoška klima i komunikacijske veštine

- Učenje učenja

- Nastavni oblici, metode, sredstva

- Nastavni sistemi za misaonu aktivizaciju učenika

- Primeri dobre prakse za aktiviranje učenika

 

Ovaj seminar nosio je osam časova!