Novi akti škole

U meniju O školi, potkategoriji Akti škole, možete pogledati i preuzeti nove akte škole (stavke pod rednim brojevima 13, 14, 15, 16):

Poslovnik o radu školskog odbora, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika i Novi statut ili jednostavno kliknite OVDE.