9. dopisna matematička olimpijada

Učenici naše škole učestvovali su na 9. dopisnoj matematičkoj olimpijadi.

U prvom kolu su prvo mesto osvojili 

Subotić Antonije i Subotić Irina, učenici sedmog razreda.

U drugom kolu (8. novembra 2014.) drugu nagradu osvojio je Subotić Antonije

a pohvalu Subotić Irina.

 

Predmetni nastavnik - Dragoslav Obradović