Akti škole

U ovoj sekciji, moći ćete da se informišete o različitim pravilnicima i poslovnicima naše škole:

 

1. Pravilnik o radu, možete preuzeti OVDE.

2. Pravilnik o ispitima, možete preuzeti OVDE.

3. Poslovnik o radu učeničkog parlamenta, možete preuzeti OVDE.

4. Pravila ponašanja, možete preuzeti OVDE.

5. Poslavnik o radu nastavničkog veća, možete preuzeti OVDE.

6. Poslovnik o radu saveta roditelja, možete preuzeti OVDE.

7. Pravilnik o stručnom usavršavanju, možete preuzeti OVDE.

8. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, možete preuzeti OVDE.

9. Pravilnik o radu školske biblioteke, možete preuzeti OVDE.

10. Pravilnik o uzbunjivanju, možete preuzeti OVDE

11. Pravilnik o disciplinkoj i materijalnoj odgovornosti učenika, možete preuzeti OVDE

11. Poslovnik o radu školskog odbora možete preuzeti OVDE.

12. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova možete preuzeti OVDE.

13. Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika možete preuzeti OVDE.

14. Novi statut naše škole možete preuzeti OVDE

15. Odluku o izboru udžbenika možete preuzeti OVDE

16. Prava deteta i učenika možete preuzeti OVDE

17. Raspored časova za 2018/2019 godinu za prepodnevnu smenu možete preuzeti OVDE

18. Raspored časova za 2018/2019 godinu za poslepodnevnu smenu možete preuzeti OVDE

19. Raspored zvonjenja možete preuzeti OVDE