1. Poziv za podnošenje prijava za javnu nabavku - nabavka električne energije za potrebe Osnovne škole Dositej Obradović Irig (javna nabavka broj 1/2018) možete preuzeti OVDE

1.1. Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku - nabavka električne energije za potrebe Osnovne škole Dositej Obradović Irig (javna nabavka broj 1/2018) možete preuzeti OVDE

1.2. Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti OVDE

1.3 Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Poziv za podnošenje prijava za javnu nabavku usluga - ekskurzije i nastave u prirodi za učenike (javna nabavka broj 2/2017) možete preuzeti OVDE!
1.1. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - ekskurzije i nastave u prirodi za učenike (javna nabavka broj 2/2017) možete preuzeti OVDE!


 

 

2. POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 1/2017) možete preuzeti OVDE.

 

2.1 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 1/2017) možete preuzeti OVDE.

2.2 Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

 

 


 

3. POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 3/2015) možete preuzeti OVDE.

3.1 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 3/2015) možete preuzeti OVDE.

 


 

4.  Poziv za podnošenje prijava za javnu nabavku  dobara - ekskurzije za učenike možete preuzeti OVDE!

4.1. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - ekskurzije za učenike možete preuzeti OVDE!

 


 

5. Poziv za podnošenje prijava za javnu nabavku  dobara - užina za učenike za školsku 2014/2015. godinu. Za više informacija kliknite na link Poziv!

5.1. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - užina za učenike. Za više informacija kliknite na link Dokumentacija!