1. POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 1/2017) možete preuzeti OVDE.

 

1.1 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 1/2017) možete preuzeti OVDE.

1.2 Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

 


 

2. POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 3/2015) možete preuzeti OVDE.

2.1 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – dostava užine za učenike (javna nabavka broj 3/2015) možete preuzeti OVDE.

 


 

3.  Poziv za podnošenje prijava za javnu nabavku  dobara - ekskurzije za učenike možete preuzeti OVDE!

3.1. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - ekskurzije za učenike možete preuzeti OVDE!

 


 

4. Poziv za podnošenje prijava za javnu nabavku  dobara - užina za učenike za školsku 2014/2015. godinu. Za više informacija kliknite na link Poziv!

4.1. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - užina za učenike. Za više informacija kliknite na link Dokumentacija!