PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

dr Sanja Nikolić - direktor

Tatjana Čolović, Sanja Samii - pedagoško-psihološka služba

Mirjana Tagliavia - koordinator stručnog veća za razrednu nastavu

Nina Pašić Gergelj - koordinator stručnog veća društvenih nauka

Slavica Mundžić - koordinator stručnog veća prirodnih nauka

Tatjana Polovina Veselinović - koordinator stručnog veća veština

Sanja Medić - koordinator stručnog aktiva za razvojno planiranje

Marko Ljubičić - koordinator Tima za razvoj školskog programa

Dragoslav Obradović - rukovodilac tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Mirjana Bursać - koordinator stručnog veća za estetiku

Svetlana Jakovljević Duhonj - koordinator Tima za samovrednovanje i vrednovanje rada škole

Ljiljana Jocić - koordinator Tima za prevenciju osipanja dece

Slađana Horvat-koordinator Tima za praćenje stalnog stručnog usavršavanja i sticanja zvanja nastavnika ,vaspitača i stručnog saradnika

Sanja Suba, Marija Srdanović - koordinator Tima za inkluzivno obrazovanje

 

STRUČNO VEĆE RAZREDNE NASTAVE

Mirjana Tagliavia - profesor razredne nastave -rukovodilac

Nevena Korošec - koordinator za 1. razred

Svetlana Jakovljević Duhonj - koordinator za 2. razred

Marija Srdanović - koordinator za 3. razred

Dragana Pušić - koordinator za 4. razred

 

STRUČNO VEĆE DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

Nina Pašić Gergelj - rukovodilac

Ivana Čitlučanin

Arijana Kolundžić

Milica Pepić (po zameni Radinka Strbački)

Branka Radmanović

Aleksandra Kragić

Marko Ljubičić

Maja Vuksanović

 

STRUČNO VEĆE PRIRODNE GRUPE PREDMETA

Slavica Mundžić - rukovodilac

Dragoslav Obradović

Ljubica Stojaković

Sanja Medić

Sanja Knežević

Ljubica Davidović

Snežana Zečević

Mirjana Bursać

Nemanja Popović

STRUČNO VEĆE VEŠTINA

 

Tatjana Polovina Veselinović-rukovodilac

Predrag Nemarović-profesor muzičke kulture

Sanja Suba-profesor likovnog vaspitanja

Milorad Ilić-profesor fizičkog vaspitanja

Mirjana Bursać-profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja

 

 

TIM ZA ZAŠTITU OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Dragoslav Obradović – stručno veće za matematiku i informatiku – rukovodilac

Zorica Prokić - Horvat– profesor razredne nastave

Zdenko Korošec– profesor razredne nastave

Maja Vuksanović - profesor srpskog jezika

Ivana Čitlučanin profesor srpskog jezika

Zorana Marković –  profesor razredne nastave

Tatjana Čolović – školski pedagog

Sanja Samii – školski psiholog

Dragana Tutić - profesor razredne nastave

Dragana Počuča Ivkov - profesor razredne nastave

Arijana Kolundžić - profesor ruskog jezika

Snežana Zečević-profesor geografije

Jelena Mićašević – predstavnik Saveta roditelja

Teodora Marjanović - predstavnik učeničkog parlamenta

 

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

Marko Ljubičić - profesor istorije (koordinator)

Tatjana Čolović - pedagoško-psihološka služba

Zdenko Korošec - profesor razredne nastave

Milorad Ilić - profesor fizičke kulture

Slađana Horvat - profesor razredne nastave

Branka Radmanović – profesor engleskog jezika

 

 

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNU NASTAVU

Sanja Suba – nastavnik likovne kulture – rukovodilac

Marija Srdanović - profesor razredne nastave

dr Sanja Nikolić – direktor škole

Tatjana Čolović – pedagog

Sanja Samii – školski psiholog

Arijana Kolundžić – profesor ruskog jezika

Milka Trivunović – nastavnik razredne nastave

Dragana Počuča Ivkov – profesor razredne nastave

Aleksandra Kragić – profesor engleskog jezika

Mirjana Tagliavia - profesor razredne nastave

Svetlana Jakovljević - Duhonj – profesor razredne nastave

Nina Pašić Gergelj - profesor ruskog jezika

Tatjana Begović – profesor razredne nastave

Jelena Lončar – nastavnik građanskog vaspitanja

Branka Radmanović - profesor engleskog jezika

Ana Spasojević - profesor informatike

Nevena Korošec - profesor razredne nastave

Dragana Tutić - profesor razredne nastave

Slađana Horvat-profesor razredne nastave

Maja Vuksanović-profesor sroskog jezika

Ljubica Stojaković-nastavnik matematike

Sanja Medić-profesor hemije i biologije

Snežana Zečević-profesor geografije

predstavnik Saveta roditelja: Marija Unterberger

 

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

Sanja Medić – rukovodilac

Mirjana Bursać – profesor tehničkog

Dragoslav Obradović – stručno veće za matetmatiku i informatiku

Nina Pašić Gergelj – stručno veće za jezike

Slavica Mundžić – stručno veće prirodnih nauka

Nevena Korošec – profesor razredne nastave

Gordana Fodog - profesor razredne nastave

Jelena Babić - predstavnik učenika

Milena Stojčević - predstavnik Saveta roditelja

Borivoj Ćirić– predstavnik Školskog odbora.

 

 

TIM ZA MEDIJSKU PROMOCIJU ŠKOLE

Ana Spasojević – profesor informatike - rukovodilac,Dragana Gagić(nastavnik na zameni)

Ivana Čitlučanin – profesor srpskog jezika

Maja Vuksanović – profesor srpskog jezika

Gordana Fodog – profesor razredne nastave

Nevena Korošec – profesor razredne nastave

Zorica Prokić – Horvat - profesor razredne nastave

Sanja Knežević - profesor biologije

 

 

TIM ZA PRAĆENJE STALNOG USAVRŠAVANJA I STICANJA ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Slađana Horvat – profesor razredne nastave – rukovodilac

Svetlana Jakovljević Duhonj – profesor razredne nastave

Mirjana Tagliavia – profesor razredne nastave

Dragana Pušić – profesor razredne nastave

Marija Srdanović – profesor razredne nastave

Arijana Kolundžić – profesor ruskog jezika.

 

 

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

Tatjana Čolović - pedagog - rukovodilac

Jelena Lončar – master pedagog

Predrag Nemarović - profesor muzičke kulture

Tatjana Polovina-Veselinović – profesor fizičke kulture

Tatjana Polovina Veslinović– profesor fizičkog vaspitanja

Sanja Samii – psiholog škole

Maja Vuksanović - profesor srpskog jezika

 

 

TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

Svetlana Jakovljević - Duhonj – profesor razredne nastave – rukovodilac

dr Sanja Nikolić – direktor škole

Mirjana Tagliavia - profesor razredne nastave

Ljubica Stojaković – nastavnik matematike

Ana Spasojević - profesor informatike,Dragana Gagić (nastavnik na zameni)

Tatjana Begović – profesor razredne nastave

Slađana Horvat - profesor razredne nastave

Dragana Babić – predstavnik Saveta roditelja

Jovana Mirilov – predstavnik učenika
Lazar Stojčević - predstavnik iz Školskog odbora

 

 

                     TIM ZA PREVENCIJU OSIPANJA DECE

Ljiljana Jocić – profesor razredne nastave - rukovodilac

dr Sanja Nikolić – direktor škole

Predrag Nemarović – profesor muzičke kulture

Snežana Zečević –profesor geografije

Marija Srdanović – profesor razredne nastave

Slađana Horvat - profesor razredne nastave

Milica Pepić – nastavnik engleskog jezika

Dragana Pušić - profesor razredne nastave

Jelena Lončar – nastavnik građanskog vaspitanja

Sanja Samii – školski psiholog

Tatjana Čolović - pedagog