PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

dr Sanja Nikolić - direktor

Tatjana Čolović, Sanja Samii - pedagoško-psihološka služba

Mirjana Tagliavia - koordinator stručnog veća za razrednu nastavu

Nina Pašić Gergelj - koordinator stručnog veće stranih jezika

Milorad Ilić - koordinator stručnog veća veština

Maja Vuksanović - koordinator stručnog veća društvenih nauka

Slavica Mundžić - koordinator stručnog veća prirodnih nauka

Dragoslav Obradović - rukovodilac tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Mirjana Bursać - koordinator stručnog veća za estetiku

Dragana Počuča Ivkov - koordinator Tima za stručno usavršavanje

Predrag Nemarović - koordinator Tima za profesionalnu orjentaciju

Ana Spasojević - koordinator Medija tima

Marko Ljubičić - koordinator Tima za razvoj školskog programa

Sanja Suba, Marija Srdanović - koordinator Tima za inkluzivno obrazovanje

Svetlana Jakovljević Duhonj - koordinator Tima za samovrednovanje i vrednovanje rada škole

Sanja Medić - koordinator stručnog aktiva za razvojno planiranje

Ljiljana Jocić - koordinator tima za prevenciju osipanja dece

Nina Pašić Gergelj - koordinator tima za organizaciju posete ustanovama kulture

 

TIM ZA ZAŠTITU OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Dragoslav Obradović – stručno veće za matematiku i informatiku – rukovodilac

Zorica Prokić - Horvat– profesor razredne nastave

Zdenko Korošec– profesor razredne nastave

Jelena Vilus - profesor biologije

Ljiljana Jocić– profesor razredne nastave

Zorana Marković –  profesor razredne nastave

Tatjana Čolović – školski pedagog

Sanja Samii – školski psiholog

Jelena Mićašević – predstavnik Saveta roditelja

predstavnik učeničkog parlamenta.

 

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

Marko Ljubičić - profesor istorije (koordinator)

Tatjana Čolović - pedagoško-psihološka služba

Zdenko Korošec - profesor razredne nastave

Milorad Ilić - profesor fizičke kulture

Majda Tomić - profesor srpskog jezika

Branka Radmanović – profesor engleskog jezika

 

 

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNU NASTAVU

Sanja Suba – nastavnik likovne kulture – rukovodilac

dr Sanja Nikolić – direktor škole

Tatjana Čolović – pedagog

Sanja Samii – školski psiholog

Arijana Kolundžić – profesor ruskog jezika

Milka Trivunović – nastavnik razredne nastave

Dragana Počuča Ivkov – profesor razredne nastave

Marija Srdanović – profesor razredne nastave

Aleksandra Kragić – profesor engleskog jezika

Mirjana Tagliavia - profesor razredne nastave

Svetlana Jakovljević - Duhonj – profesor razredne nastave

Tatjana Begović – profesor razredne nastave

Jelena Trboš – nastavnik građanskog vaspitanja

predstavnik Saveta roditelja- Jadranka Vuletić-Vrtunić

 

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

Članovi Tima su: Sanja Medić – rukovodilac

Mirjana Bursać – stručno veće za estetiku

Dragoslav Obradović – stručno veće za matetmatiku i informatiku

Nina Pašić Gergelj – stručno veće za jezike

Slavica Mundžić – stručno veće prirodnih nauka

Nevena Korošec – profesor razredne nastave

Gordana Fodog - profesor razredne nastave

Jovana Radojčić - predstavnik učenika

Zorica Tatalović predstavnik Saveta roditelja

Borivoj Ćirić– predstavnik Školskog odbora.

 

 

TIM ZA MEDIJSKU PROMOCIJU ŠKOLE

Ana Spasojević – profesor informatike - rukovodilac

Majda Tomić – profesor srpskog jezika

Maja Vuksanović – profesor srpskog jezika

Gordana Fodog – profesor razredne nastave

Nevena Korošec – profesor razredne nastave

Zorica Prokić – Horvat - profesor razredne nastave.

 

 

TIM ZA PRAĆENJE STALNOG USAVRŠAVANJA I STICANJA ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Dragana Počuča Ivkov – profesor razredne nastave – rukovodilac

Svetlana Jakovljević Duhonj – profesor razredne nastave

Mirjana Tagliavia – profesor razredne nastave

Dragana Pušić – profesor razredne nastave

Marija Srdanović – profesor razredne nastave

Arijana Kolundžić – profesor ruskog jezika.

 

 

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

Predrag Nemarović – profesor muzičke kulture - rukovodilac

Jelena Trboš – master pedagog

Ljubica Davidović – profesor geografije

Tatjana Polovina-Veselinović – profesor fizičke kulture

Nina Pašić – Gergelj – profesor ruskog jezika

Sanja Samii – psiholog škole.

 

 

TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

Svetlana Jakovljević - Duhonj – profesor razredne nastave – rukovodilac

dr Sanja Nikolić – direktor škole

Mirjana Tagliavia - profesor razredne nastave

Ljubica Stojaković – nastavnik matematike

Majda Tomić – profesor srpskog jezika

Tatjana Begović – profesor razredne nastave

Slađana Horvat - profesor razredne nastave

Mirjana Babić – predstavnik Saveta roditelja

Marija Zubić – predstavnik učenika

 

 

                     TIM ZA PREVENCIJU OSIPANJA DECE

Ljiljana Jocić – profesor razredne nastave - rukovodilac

dr Sanja Nikolić – direktor škole

Predrag Nemarović – nastavnik muzičke kulture

Snežana Zečević –nastavnik geografije

Marija Srdanović – profesor razredne nastave

Slađana Horvat - profesor razredne nastave

Milica Pepić – nastavnik engleskog jezika

Dragana Pušić - profesor razredne nastave

Jelena Trboš – nastavnik građanskog vaspitanja

Sanja Samii – školski psiholog