Za čistije i zelenije škole Vojvodine

ZaCistijeIZelenije

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštite životne sredine , Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Pokret gorana Vojvodine raspisali su javni poziv za učešće u Projekatu pod nazivom "ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE VOJVODINE", čije su aktivnosti usmerene na edukaciju i podizanje svesti dece i zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama.
Ove školske godine naša škola se uključila u ovaj projekat. Realizacija Programskih aktivnosti je predviđena za period od novembra 2014. do maja 2015. godine. Programom su predviđene aktivnosti koje su date u DOKUMENTU