Direktor: dr Sanja Nikolić

Sekretar: Svetlana Pantelić

Pedagog: Tatjana Čolović

Psiholog: Sanja Samii

 

Izdvojena odeljenja:

Rivica ( Gordana Fodog i Slađana Horvat )

Neradin ( Tatjana Begović )

Krušedol ( Ljiljana Jocić i Zorana Marković )

Šatrinci ( Aleksandra Krnajac i Milka Trivunović )

 

Raspored starešinstva odeljenske nastave:

I1 - Svetlana Jakovljević Duhonj

I2 - Zdenko Korošec

II1 - Marija Srdanović

II2 - Mirjana Tagliavia

III1 - Dragana Pušić

III2 - Zorica Prokić Horvat

IV1 - Dragana Počuča Ivkov

IV2 - Nevena Korošec

 

Raspored starešinstva predmetne nastave:

V1 - Sanja Suba

V2 - Arijana Kolundžić

VI1 - Snežana Zečević

VI2 - Dragoslav Obradović

VII1 - Tatjana Polovina Veselinović

VII2 - Maja Vuksanović

VII3 - Majda Tomić

VIII1 - Nina Pašić Gergelj

VIII2 - Ljubica Stojaković

VIII3 - Ljubica Davidović

 

Obavezni predmeti:

Srpski jezik - Maja Vuksanović, Majda Tomić, Bojana Drinić

Engleski jezik - Branka Radmanović, Milica Pepić, Aleksandra Kragić

Ruski jezik - Nina Pašić Gergelj, Arijana Kolundžić

Matematika - Ljubica Stojaković, Dragoslav Obradović

Fizika - Slavica Mundžić

Hemija - Sanja Medić

Biologija - Jelena Vilus, Sanja Medić

Geografija - Snežana Zečević, Ljubica Davidović

Istorija - Marko Ljubičić

Likovna kultura - Sanja Suba

Muzička kultura - Predrag Nemarović

Tehničko i informatičko obrazovanje - Mirjana Bursać, Nemanja Popović

Fizičko vaspitanje - Tatajana Polovina Veselinović, Milorad Ilić

 

Izborni predmeti:

Informatika i računarstvo - Ana Spasojević

Hor i orkestar - Predrag Nemarović

Crtanje, slikanje, vajanje - Sanja Suba

Građansko vaspitanje - Jelena Trboš, Ljubica Davidović, Marko Ljubičić

Verska nastava - Branislav Jovanović, Blaž Zmaić, Goran Grulović

 

Bibliotekari: Arijana Kolundžić, Sanja Suba

 

Računovodstvo - Biljana Krstić, Gordana Nenadović

 

Pomoćno-tehničko osoblje:

Dobrila Ristić, Marija Mićić, Jelena Bojević, Dragica Vizmeg, Ljiljana Karćaš, Zagorka Vasiljević, Bosiljka Sabo, Miroslav Krcanović, Đurđica Šijački, Đorđe Krnjetin, Žarko Živković, Zoran Cvijić