Direktor: dr Sanja Nikolić

Sekretar: Svetlana Pantelić

Pedagog: Tatjana Čolović

Psiholog: Sanja Samii

 

Izdvojena odeljenja:

Rivica ( Gordana Fodog i Slađana Horvat )

Neradin ( Tatjana Begović  i Dragana Tutić)

Krušedol ( Ljiljana Jocić i Zorana Marković )

Šatrinci ( Aleksandra Krnajac i Milka Trivunović )

 

Raspored starešinstva odeljenske nastave:

 

I1 - Dragana Počuča Ivkov

I2 - Nevena Korošec

II1 - Svetlana Jakovljević Duhonj

II2 - Zdenko Korošec

III1 - Marija Srdanović

III2 - Mirjana Tagliavia

IV1 - Dragana Pušić

IV2 - Zorica Prokić Horvat


 

Raspored starešinstva predmetne nastave:

V1 - Ana Spasojević, Dragana Gagić(nastavnik na zameni)

V2 - Branka Radmanović

VI1 - Sanja Suba

VI2 - Arijana Kolundžić

VII1 - Snežana Zečević

VII2 - Dragoslav Obradović

VIII1 - Tatjana Polovina Veselinović

VIII2 - Maja Vuksanović

VIII3 - Ivana Čitlučanin


 

Obavezni predmeti:

Srpski jezik - Maja Vuksanović, Ivana Čitlučanin

Engleski jezik - Branka Radmanović, Milica Pepić, Aleksandra Kragić

Ruski jezik - Nina Pašić Gergelj, Arijana Kolundžić

Matematika - Ljubica Stojaković, Dragoslav Obradović

Fizika - Slavica Mundžić

Hemija - Sanja Medić

Biologija - Sanja Knežević, Sanja Medić

Geografija - Snežana Zečević, Ljubica Davidović

Istorija - Marko Ljubičić

Likovna kultura - Sanja Suba

Muzička kultura - Predrag Nemarović

Tehničko i informatičko obrazovanje - Mirjana Bursać, Nemanja Popović

Fizičko vaspitanje - Tatajana Polovina Veselinović, Milorad Ilić

Informatika i računarstvo - Ana Spasojević, Dragana Gagić ( nastavnik na zameni)

 

Izborni predmeti:

Informatika i računarstvo - Ana Spasojević, Dragana Gagić ( nastavnik na zameni)

Hor i orkestar - Predrag Nemarović

Crtanje, slikanje, vajanje - Sanja Suba

Građansko vaspitanje - Jelena Trboš, Ljubica Davidović, Marko Ljubičić

Verska nastava - Zoran Gatalo, Blaž Zmaić, Goran Grulović

 

Bibliotekari: Arijana Kolundžić, Sanja Suba

 

Računovodstvo - Biljana Krstić, Gordana Nenadović

 

Pomoćno-tehničko osoblje:

Dobrila Ristić, Marija Mićić, Jelena Bojević, Dragica Vizmeg, Ljiljana Karćaš, Zagorka Vasiljević, Irena Nozdrovicki, Miroslav Krcanović, Đurđica Šijački, Đorđe Krnjetin, Zoran Cvijić