Sekcije i projekti tekst

Školske sekcije su vid vannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama namenjene zainteresovanim učenicima. U aktivnostima školskih sekcija nastavnici i profesori učenicima koji su radi da nauče i saznaju nešto više na zanimljiv način uz moderne pedagoške metode pružaju aktuelne infomacije, upoznaju ih sa naučnim trendovima i dilemama.