Dramska sekcija

"Teatar je škola gde se ljudi uče"
Jovan Sterija Popović

 

Dramska sekcija je prvi put osnovana 2005. godine pod rukovodstvom profesorice srpskog jezika i književnosti Maje Vuksanović.

Program dramske sekcije za decu od 5. do 8. razreda naše škole obuhvata rad sa učenicima na stvaranju dramskih predstava u cilju učešća na festivalima, kulturnim manifestacijama, pripremanju predstava za mlađe učenike povodom Dečije nedelje...

 

Ciljevi i zadaci dramskog stvaralaštva:

  • upoznavanje sa kulturom dramskog stvaralaštva;
  • upoznavanje sa osnovama dramskog istraživanja;
  • razvijanje stvaralačke sposobnosti;
  • bogaćenje i razvijanje mašte i kreativnog načina mišljenja;
  • sticanje sposobnosti lepog, tečnog i kreativnog izražavanja;
  • razvoj opažanja, razmišljanja i slobodnog izražavanja;
  • emocionalno sazrevanje;
  • razvijanje kritičke sposobnosti;
  • podsticanje interesovanja za istraživanje.

 

U planu je da nam se sledeće školske godine priključe i učenici od 1. do 4. razreda.

Sekcijom rukovodi master profesor književnosti i jezika Majda Tomić.

Saradnik - nastavnica likovne kulture Sanja Suba.