Ritmicka sekcija

 
Ritmička gimnastika u programu vannastavnih aktivnosti i sistemu školskih sportskih takmičenja
 
Savez za školski sport Vojvodine u okviru realizacije Akcionog plana Strategije razvija školskog sporta u AP Vojvodini od 2013. do 2017. u delu „Školski sport plus“ doneo je odluku da pokrene program ritmičke gimnastike.
Ovaj program će se realizovati u saradnji sa Gimnastičkim savezom Vojvodine, Udruženjem vojvođanskih učitelja i Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu.
Naša škola je konkurisala i sa uspehom prihvaćena za realizaciju  programa „Školski spor plus“ . Realizator i vođa ritmičke sekcije u našoj školi je učiteljica Gordana Fodog. Do juna je planirana obuka realizatora i animacija devojčica mlađeg školoskog uzrasta a sekcija bi počela sa radom tokom školske 2015/ 2016. godine i krajem 2015. godine bi se organizovala manifestacija „Otvoreno prvenstvo AP Vojvodine u ritmičkoj gimnastici“.
Škole učesnice u programu ritmičke gimnastike su:
- Irig, Novi Sad, Titel, Senta, Bačko Petrovo Selo, Tirija, Senta, Stara Pazova, Inđija, Kikinda, N ovi Žednik, Kucura, Sremska Kamenica, Tavankut, Erdevik, Gospođinci, Budisava, Aradac, Vrbas, Sombor, Pančevo, Kać, Bačka Topola, Karavukovo, Subotica, Crepaja Sremska Mitrovica i Zrenjanin.
Prednosti ritmičke gimnastike:

-Odgovara anatomsko-fiziološkim i psihološkim osobenostima ženskog organizma

-Široka primenljivost

-Bogatstvo,raznovrsnost i dostupnost sadržaja

Pozitivno utiče na razvoj :
-Osećaja za ritam
-Kreativnosti
-Estetike
-Izražajnosti
-Koordinacije
-Gipkosti
-Snage
-Brzine izdržljivosti...
Realizator ritmičke sekcije
Učiteljica Gordana Fodog