Kućni red

Kućni red škole
Ponašanje učenika


- Dolazak u školu je 10 minuta pre nastave.
- Zabranjen je izlazak iz područja škole u toku nastave.
- Nastavnik se čeka u redu pred učionicom/kada zvoni za početak časa, učenici su dužni da su u učionici na svom mestu i spremni za početak časa.
- Tokom odmora boravi se u holu škole, osim za vreme velikog odmora.
- Svaka učinjena šteta povlači za sobom disciplinsku i materijalnu odgovornost učenika.
- U zgradi i dvorištu škole ponaša se i govori primereno instituciji i u skladu sa pravilima lepog ponašanja.
- U školu se dolazi u primerenoj garderobi, bez neukusno otkrivenih delova tela (stomaka, dekoltea, butina), u protivnom , učenik  će biti udaljen iz škole i upućen kući na presvlačenje.

 

Upotreba mobilnih telefona


- Unošenje mobilnih telefona u školu je dozvoljeno.
- U toku časa telefon mora biti isključen.
- Telefoniranje, slanje poruka, fotografisanje, snimanje ili drugačije korišćenje u toku nastave nije dozvoljeno učenicima, nastavnicima ili trećim licima.
- Video ili audio zapise nije dozvoljeno praviti u zgradi ili na prostoru škole, osim u svrhe školske dokumentacije.
- Telefon se može koristiti za javljanje ili slanje poruka isključivo van časa ili u izuzetno hitnom slučaju i uz dozvolu nastavnika van učionice.
- Korišćenje mobilnog telefona, upotreba u svrhe prevare ili ugrožavanja prava drugih jeste teža povreda radne obaveze.