Na Internetu ćeš naći reklame za mnoge proizvode koje možeš da kupiš preko Interneta. Budi oprezan jer možeš da završiš u klopci. Stoga, KLIKNI BEZBEDNO i nikada ne popunjavaj takve obrasce bez roditelja. Igre na Interetu su sjajne, ali dok igraš igrice sa nepoznatim ljudima na Internetu ne treba da otkrivaš svoj identitet. Na ovom sajtu ćeš naći kako da se zaštitiš dok si na internetu. Klikom na sliku ispod pristupi sajtu i nauči da klikćeš bezbedno!

untitled