U okviru realizacije projekta " SAVETOVALIŠTE I PSIHOLOŠKO - KREATIVNE RADIONICE "UPOZNAJMO SE(BE)" finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Centar za socijalni rad opštine Irig kao, nosilac projekta u saradnji sa Asocijacijom za razvoj opštine Irig organizuje PSIHOLOŠKO - INTERAKTIVNE RADIONICE koje bi se održavale u prostorijama Asocijacije za razvoj opštine Irig svake srede tokom oktobra i novembra meseca.

Aktivnosti radioničarskog tipa će biti realizovane kroz tematske psihološke radionice.

Program radionica bi se odnosio na svakodnevnu problematiku sa kojom se suočavaju deca osnovnoškolskog uzrasta: konflikti i kako ih rešiti, prava i obaveze deteta - učenika, jačanje sopstvenih snaga i identiteta, planiranje učenja i organizovanje slobodnog vremena, aktivno slušanje: ja, vršnjaci,nastavnici/učitelji i roditelji (pružanje podrške u podizanju kvaliteta komunikacije sa odraslima...)

Deca se kroz grupni rad i diskusiju osposobljavaju za:

- jačanje samoodgovornosti

- uspešnije rešavanje konflikata

- podsticanje kvalitetnijeg odnosa sa vršnjacima i sa roditeljima

- sticanje novih socijalnih i emocionalnih veština

- spremnije izražavanje svojih prava, bez ugrožavanja prava drugih

- kvalitetnije i kreativnije korišćenje slobodnog vremena

- sticanje uvida u lične sposobnosti, originalnost i inovativnost

- povećanje motivacije za afirmisanjem sebe i samostalnim izražavanjem

PRIJAVE ZA RADIONICE:

Broj polaznika radionica je ograničen, a zainteresovani se mogu prijavljivati SVAKOG RADNOG DANA od 08.00 do 15.00 časova, na broj telefona Asocijacije za razvoj opštine Irig: 022/461-687 i telefon voditelja radionica: 062/773-492

Tačan raspored održavanja radionica objaviće se naknadno po formiranju grupe dece.