ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA u saradnji sa Majkrosoftom (Microsoft) svake godine raspisuje NAGRADNI KONKURS za osnovne i srednje škole „KREATIVNA ŠKOLA“.

„Kreativna škola“ je deo Microsoft programa „Partner u učenju“ koji se ostvaruje u 115 zemalja sveta. Konkurs „Kreativna škola“ namenjen je nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, čiji radovi predstavljaju primere dobre prakse nastave i ostvarivanja obrazovno-vaspitnih ciljeva primenom informacionih tehnologija.

Ako ste nastavnik razredne, predmetne nastave ili stručni saradnik u osnovnoj ili srednjoj školi, primenjujete novine u nastavi i želite da ih podelite sa kolegama, pozivamo Vas da već sledeće godine prijavite svoj rad na Konkurs i time doprinesete razmeni primera dobre prakse.

Konkursom su predviđene četiri kategorije radova:

Prva kategorija – radovi za osnovnu školu od I do IV razreda;
Druga kategorija – radovi za osnovnu školu od V do VIII razreda;
Treća kategorija – radovi za gimnaziju;
Četvrta kategorija – radovi za srednje stručne i umetničke škole.

Pravo učešća na Konkurs imaju timovi sastavljeni od tri člana zaposlena u osnovnoj ili srednjoj školi. Uslov je da najmanje dva člana tima ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u Konkursom predviđenoj kategoriji takmičenja. Jedan član tima može da bude angažovan u više timova, a svaki tim može da konkuriše samo sa jednim radom.

Potrebno je da se svi zainteresovani timovi prijave na Konkurs registrovanjem na sajt Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja www.zuov.gov.rs ili na sajt projekta „Kreativna škola“, adresa www.kreativnaskola.rs.

Prijavljivanje timova i dostavljanje radova za sve četiri kategorije trajalo je na poslednjem konkursu od 1. novembra 2012. godine do 15. februara 2013. godine, a za ovu godinu (2013/2014.) bićete naknadno obavešteni.

Konkursom je predviđeno da učesnici mogu da biraju jednu od tri teme koje doprinose:

primeni projektne nastave;
izgradnji funkcionalnog znanja;
upotrebi obrazovnih igara.

Više o temama koje su bile aktuelne prošle godine, možete pročitati na sajtu www.kreativnaskola.rs

Na prošlogodišnjem konkursu, rad je trebao da bude predstavljen sa jednim, a najviše tri časa, da sadrži novinu u procesu nastave i učenja, da je primenljiv u pedagoškoj praksi i da omogućava aktivno učešće učenika u procesu nastave i učenja.

Rezultati Konkursa objavljuju se u maju naredne školske godine.

Za prva tri najbolja rada u svakoj od četiri kategorije predviđene su nagrade:

Prva nagrada: laptop za svakog člana tima;
Druga nagrada: tablet računar za svakog člana tima;
Treća nagrada: digitalni fotoaparat za svakog člana tima.

Svi radovi, koji po proceni Konkursne komisije predstavljaju dobre primere obrazovno-vaspitne prakse,  uvršteni su u postojeću „Bazu znanja“ – www.kreativnaskola.rs.

 

Da bi pristupili bazi znanja Kreativne škole morate se prvo registrovati!!! U bazi se nalaze svi pristigli radovi od 2004/2005. god.

KreativnaSkola Baner