Svake godine Uprava za digitalnu agendu raspisuje konkurs koji je namenjen nastavnicima razredne nastave i predmetnim nastavnicima osnovnih škola koji uspešno koriste informacione i komunikacione tehnologije u nastavi i koji su kreativni u radu. Cilj Konkursa je podsticanje efektivne i raznovrsne upotrebe informacionih tehnologija u nastavnom procesu.

Predmet Konkursa je rad koji sadrži prikaz nastavne jedinice, koja se prema važećem nastavnom programu realizuje od jednog do četiri školska časa, a koji pokazuje upotrebu informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva. Upotrebljene informacione tehnologije moraju biti primenljive u nastavi i usklađene sa zadacima i ciljevima časa. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo na taj način podstiče korišćenje informacionih tehnologija i razvoj informacionog društva.

 

Informacije o konkursu možete pogledati klikom na sliku ispod:

da

 

Klikom na svaki od narednih linkova možete pogledati zbornike radova sa konkursa poređanih po razredima i predmetima.

U zborniku radova Digitalni čas 2012/2013, možete pogledati rad naše koleginice Majde Tomić, nastavnice srpskog jezika. Majda je obradila nastavnu jedinicu Mostovi, namenjenu učenicima petog razreda. Učenici su se putem digitalne tehnologije upoznali sa životom i radom Ive Andrića, a sve kroz lirski zapis "Mostovi". Rad možete pogledati klikom na link "Mostovi" - Majda Tomić.

Majda nam je svojim radom dala odličan primer kako se može probuditi interesovanje kod učenika. Čestitamo joj i nadamo se da će se već u sledećem zborniku pojaviti radovi i drugih naših kolega.

Digitalni čas 2010/2011.

Digitalni čas 2011/2012.

Digitalni čas 2012/2013.