1. Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje možete preuzeti klikom na link Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.
2. Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku možete preuzeti klikom na link Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.
3. Obrasce-iop možete preuzeti klikom na link Obrasci-iop.
4. Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju možete preuzeti klikom na link Priručnik.